För hyresgäster

HYRESGäSTINFORMATION

Vår förhoppning är att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss!

För den gemensamma trevnaden gäller därför några allmänna regler för våra hyresgäster. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas.

Störningar

Mellan kl. 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Se till att inte springa upp och ner i trapphusen eller smälla i dörrarna. Det kan störa alla i fastigheten.

 • Störande grannar efter kontorstid, ring Carlstaden och få anvisat telefonnummer på 054 – 13 64 40, Polis 114 14, SOS 112.
 • Tvättstugan ska städas efter varje tvättpass. Respektera gällande tvättregler!
 • Om det uppstår fel i lägenheten eller i gemensamma utrymmen ska detta anmälas mellan kl. 09.00 – 12.00, 13.30 – 15. 00 på telefon 054 – 13 64 40.
 • AKUTA ärenden efter kontorstid, typ vattenläckage o dyl. som inte kan vänta till vardag. Ring 054 – 13 64 40 och få vidare information.
 • Om Du låser Dig ute kontakta Carlstaden på telefon 054 – 13 64 40 som ombesörjer låsöppning mot ersättning.
 • Vi ber Dig observera att viss skötsel av lägenheten åligger hyresgästen bla ska golvbrunnar rengöras med jämna mellanrum.
  Undvik att spola ner föremål i toaletten som kan förorsaka stopp i avloppet, typ tamponger, dambindor, tops etc. får inte spolas ner.
 • Hyran ska betalas i förskott – senast sista vardagen i månaden som föregår månaden det gäller.
 • Lägenheten får inte överlåtas eller hyras ut i 2:a hand utan hyresvärdens medgivande. Om någon av parterna begår kontraktsbrott kan uppsägning av hyresavtalet ske med omedelbar verkan.

Om Du har några funderingar, eller om något inte är till belåtenhet, vill vi att Du kontaktar oss så vi kan lösa problemet tillsammans på bästa sätt!

Felanmälan

Felanmälan över internet skall inte göras vid AKUTA fall.
Ring då istället kontoret på: 054-13 64 40.

Allvarliga fel kan vara:
Stort vattenläckage – ej droppande kranar
Allmänt strömavbrott – ej i enstaka rum
Stopp i avlopp från toalettstol – ej badkar, handfat eller diskbänk
Värmefel – lägre temperatur än 16˚ i hela lägenheten
(kalla element betyder inte alltid värmefel)

 

  Jag godkänner att ni använder huvudnyckel för att kunna ta er in hos mig och åtgärda problemet.

  IN & UTFLYTTNING


  Ordningsregler


  Uppsägning

  Fyll i och skicka sedan med post till:
  Carlstaden AB
  Box 275
  651 07 Karlstad

  Obs. Glöm inte att signera blanketten.


  Bredband/TV

  Våra fastigheter är anslutna till olika bredbandsnät. Se anslag i trapphus om vilka alternativ som finns i din fastighet.

  För att beställa tjänster eller att göra en felanmälan kontakta nedanstående operatör.

  Karlstad stadsnäts kundtjänst 054- 540 74 00. Mer information finns på Karlstads stadsnäts hemsida karlstadsnat.se.

  Comhems kundtjänst på 0771-55 00 00. Mer information finns på Comhems hemsida comhem.se.