Kronoparken Hills
Nu är det tredje huset färdigt för inflyttning!
Det finns 1,5 r.o.k på ca 28 m2 och 3 r.o.k på ca 53 m2.
Se mer info på kronoparkenhills.se

Covid-19
På grund av det rådande läget så är vårt kontor stängt för icke bokade besök.
Ni kan nå oss på telefon 054-13 64 40 på våra vanliga tider samt på mail info@carlstaden.se.

Carlstaden är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar. Vi erbjuder även teknisk och administrativ förvaltning, bygg, måleri och städtjänster.

För hyresgäster