Fastighet & förvaltning

Carlstaden fastigheter

Carlstaden Fastigheter är ett privat fastighetsbolag som koncentrerar sig på att förvärva, förädla och förvalta fastigheter på centrala och attraktiva platser. Större delen av verksamheten koncentreras till bostadsfastigheter.

Vårt mål är att uppnå en så hög servicenivå och kvalitet som möjligt samt att ha en aktiv dialog med våra hyresgäster och kunder.

Hoppas att ni ska trivas här och hitta den information ni söker.

Våra fastigheter

 • Herrhagen. Bergslagsgatan 2
  Herrhagen. Bergslagsgatan 2
 • Herrhagen. Herrhagsgatan 19
  Herrhagen. Herrhagsgatan 19
 • Herrhagen. Herrhagsgatan 32
  Herrhagen. Herrhagsgatan 32
 • Herrhagen. Sveagatan 9
  Herrhagen. Sveagatan 9
 • Marieberg. Långövägen 13
  Marieberg. Långövägen 13


Carlstaden förvaltning

Carlstaden Förvaltning koncentrerar sig på administrativ och teknisk förvaltning till vårt egna fastighetsbolag och till externa kunder. För externa kunder skräddarsyr vi naturligtvis era önskemål för bästa resultat.

Vår styrka är att vi har god kännedom om vad som krävs inom förvaltning i och med vårt eget fastighetsbestånd.

Vår ambition är att uppnå en så hög servicenivå och kvalitet som möjligt samt att ha en aktiv dialog med våra/era hyresgäster och kunder.

Administrativ förvaltning

Kontrakt:
Vi utför allt från hyreskontrakt till säljkontrakt och ser till att allt inom de olika ramarna blir uppfyllda.

Fakturor:
Vi bevakar och betalar era fakturor inom utsatt tid.

Hyror:
Vi hanterar inkommande hyror och lägger upp detta i ett reskontra samt bevakar påminnelser och inbetalning etc.

Vi hjälper även till med:

Överlåtelser:
överlåtelse är övergång av äganderätt eller befintlig nyttjanderätt från en ägare till en annan. överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva.

Bokföring:
Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser.

Bokslut och årsredovisning:
Bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid räkenskapsårets slut. årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

KU55:
KU55 är en kontrolluppgift vid överlåtelse av bostadsrätt.

Andelstal:
Andelstalen fastställs när man bildar en bostadsrättsförening. Då ”poängsätter” man varje lägenhet, inte bara utifrån storleken, utan även utifrån belägenhet, våning, om det finns hiss, extra gäst-wc eller balkong etc.

Pantbrevsförteckning:
Pantbrev är en förteckning på att du tagit ut en inteckning i en fastighet dvs ett dokument som används som säkerhet för lån. Det är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del av det pantsatta objektets värde.

Mäklarbild:
Mäklarbild innehåller bland annat uppgifter om ägare, adress, lägenhetsnummer, antal rum, yta, avgift, pantförskrivning, andelstal, ev. fondsaldo, ev. kostnader för garage, p-plats kabel-tv och överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Köhantering:
Upprättar en lista på sökanden som önskar hyra lägenhet, lokal, förråd, p-plats eller garage m.m.

Kontakter/förmedling:
Vi hjälper er med offerthantering, annonsering, upphandlingar, affärskontakter, myndigheter ex bygglovshandlingar och bankkontakter etc.

Tekniskt förvaltning

Felanmälan:
Vi tar emot er felanmälan och ser till att felet åtgärdas.

Rondering/översyn:
Vid funktionskontroll kontrollerar vi att dörrar, vatten, lampor, värme etc. fungerar.

SBA:
Vi ser till att Systematisk brandskyddsarbete utförs.

Reparationer:
Vi utför mindre reparationer av felanmälan och vid rondering. För större reparationer och renoveringar utför vi detta via Carlstaden Bygg.

Städning:
Vi utför rensning av bl.a. stuprör, hängrännor, avlopp m .m. För större städprojekt utför vi detta via Carlstaden Städ.

Trädgårdsarbete:
Vi tillgodoser era önskemål så som gräsklippning, häckklippning, stubbfräsning, beskärning av träd och snöskottning m.m. Vi utför även omplanering och nyanläggning av trädgårdar.

KUNDER

Privata företag, kommuner, pensionsstiftelser, allmänna arvsfonden, börsnoterade bolag, PRI Pensionsgaranti, fondbolag och privatpersoner är bl a våra uppdragsgivare förutom våra egna företag.