Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

Från den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft. GDPR som gäller för hela EU ersätter den svenska Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

I de nya bestämmelserna är det ett större fokus på integritetsskydd än i PUL. Exempelvis måste man uppge tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.
Behandlingen får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som samtycke gäller för. Du lämnar ditt samtycke genom att acceptera våra allmänna villkor via våra olika formulär, som intresseanmälan och felanmälan.
Du som fysisk person får bättre kontroll över dina personuppgifter jämfört med tidigare lagstiftning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och kan även en gång per år få ett registerutdrag för de personuppgifter som lagras.
Finns det felaktigheter i personuppgifterna som behandlas kan du begära rättelse.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera intresseanmälan, felanmälan etc.

Som hyresgäst eller boende i bostadsrättsförening hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa system för exempelvis avisering och förhandlingar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information.

När du väljer att ta bort din intresseanmälan eller flyttar från oss gallras dina personuppgifter bort från våra system.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt gällande avtal och lagar.
I sådana fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part. Undantag från detta är dock din IP-adress, namn på webbläsare etc. då denna informationen sparas automatiskt på vår webbserver, som står i en datorhall som drivs av tredje part, när du besöker vår webbplats. Samma sak gäller för eventuella externa källor vi länkar in på vår webbplats att din IP-adress, namn på webbläsare etc. med högsta sannolikhet lagras en tid av tredje part.