New business

Då vi alltid ser till att vara i en utvecklingsfas så är vi intresserade att förvalta och investera i nya projekt. Om ni vill sälja, sammarbeta eller utveckla nya som gamla projekt i olika former så kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte. Det kan vara allt från fastigheter till andra spännande projekt inom olika branscher och områden.

Tveka inte hör av er!